top of page
ATT_1426081202339_IMG-20150209-WA0003.jp

愛心

參加希望之聲培訓計劃的兒童除了來自基層家庭外,有不少都是單親家庭,基金會藉著節慶透過熱心人士的捐贈給孩子和家人送上復活節朱古力和春節年糕,禮物雖小,但帶給這些基層兒童卻是一份社會的愛心和關懷,對他們有重要的意義。

 -                                                                        

bottom of page