top of page
經典名曲之夜音樂會 2017.png

希望之聲少兒合唱團

支持及培訓機構

希望之聲少兒合唱團創辦於2014年初。從2016年10月始由維也納兒童合唱團音樂學院派專業導師負起希望之聲少兒合唱團的音樂教育和培訓工作。 維也納兒童合唱團音樂學院提供的音樂課程著重啓發團員藝術潛能,加强自信及表達能力、抒發情感、增進溝通技巧,培養音樂欣賞能力和團體合作精神。

 

上課時間

  • 初級組(6-10歲學生):下午3時15分至4時15分

  • 高級組(11-14歲學生):下午4時30分至6時00分

 

費用

  • 全免

上課地點

  • 香港鴨脷洲海怡半島社區會堂一樓禮堂

 -                                                                        

bottom of page