top of page

維也納暑期音樂學院音樂會

Hong Kong Vienna – Music Festival

28/Jul/2019

恒生大學(新界沙田區小瀝源) The Hang Seng University of Hong Kong

主辦 Presenter:

香港維也納兒童合唱團音樂學院 Hong Kong Vienna Boys Choir Music Academy

參演:希望之聲少兒合唱團60人

 -                                                                        

bottom of page